PPO, d.w.z. het programma voor plattelandsontwikkeling op basis van overheidsmiddelen PPO-tabel

Het Programma voor Plattelandsontwikkeling voor 2014-2020 is opgesteld op basis van de voorschriften van de Europese Unie, met name Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad en de gedelegeerde en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie.

Czytaj więcej

jezioro

michna_prow_tablica